UAB „Vli Timber“ įgyvendina NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“ finansuojamą projektą - Vli Timber

UAB „Vli Timber“ įgyvendina NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“ finansuojamą projektą

UAB „Vli Timber“ šiuo metu įgyvendina NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“ dalinai finansuojamą projektą „NAUJŲ TECHNOLOGINIŲ SPRENDIMŲ SKIRTŲ GAMYBOS PROCESŲ SKAITMENINIMUI IR AUTOMATIZAVIMUI DIEGIMAS UAB VLI TIMBER“ Nr. LT07-1-EIM-K05-014 (toliau – Projektas).

Nuo 2009 m. veikianti įmonė yra didžiausia džiovintų malkų gamintoja Lietuvoje, kurios misija – gaminti aukščiausios kokybės džiovintas malkas krosnims ir židiniams.

UAB „Vli Timber“ siekdama padidinti įmonės gamybos procesų efektyvumą ir darbo našumą, iniciavo minėtą projektą, kurio metu bus diegiami nauji technologiniai sprendimai, skirti gamybos procesų skaitmeninimui ir automatizavimui. Šios veiklos tikslas – įsigyti ir gamybos procese įdiegti
automatizuotą malkų skersavimo ir skaldymo įrangą (liniją) bei produkcijos paletavimo robotą.
Gamybos procesų automatozavimas ir skaitmeninimas leis reikšmingai padidinti gamybos
efektyvumą ir darbo našumą. Įranga bus diegiama UAB "Vli Timber" nuosavybės teise
priklausančiame objekte adresu Gražiavietės g. 5, Kurklių II k., LT-29236 Anykščių r.Įranga
konkurso būdu bus įsigyjama iš įrangos gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo.

Šis Projektas įgyvendinamas iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto kodas Nr. LT07-1-EIM-K05-014, pagal 2014–2021
m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Padidejes
Lietuvos imonių konkurencingumas žaliosios pramonės inovacijų, iskaitant bioekonomiką, ir
informacinių ryšių technologiju srityse. Bendra projekto vertė siekia 1 033 754,00 eurų, iš kurių 516
667,36 eurus sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 517 086,64 eurai – įmonės nuosavas indėlis.
Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2023 m. rugpjūčio mėn. 14 d. ir bus užbaigtos 2024 m.
balandžio mėn. 30 d.