Dalyvaujame Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ projekte - Vli Timber

Dalyvaujame Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ projekte

Šiuo metu dalyvaujame Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ projekte. Tikime, kad jis atitinka mūsų poreikius, ateities viziją. Kadangi nuolat svarstome apie idėjas plėtrai, mąstėme apie naujų džiovyklų statybą. Siekėme, kad jos būtų efektyvesnės, mažintų energijos kiekį, sunaudojamą medienos džiovinimui, tuo pačiu minimalizuotų neigiamą poveikį aplinkai. Tikime, kad Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamas projektas atvers mums galimybes šiuos planus įgyvendinti.

Projekto tikslas – siekdama mažinti neigiamą įmonės vykdomos veiklos poveikį aplinkai bei tausoti gamtos išteklius, UAB „Vli Timber“ inicijavo šį projektą, kurio metu įsigis ir gamybos procese įdiegs inovatyvias aukštatemperatūrines konvekcines medienos džiovyklas.

Projekto metu bus įdiegtos aplinkai palankios technologijos, kurios leis įmonei sumažnti gamtos išteklių naudojimą bei į aplinką išmetamų teršalų kiekį ir tokiu būdu sumažinti neigiamą įmonės vykdomos veiklos poveikį aplinkai. Projekto rezultatai taip pat prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo – greitesnio klientų užsakymų vykdymo, aukštesnės produkcijos kokybės, didesnio gamybos našumo.

Projektą, „Aplinkai palankių technologijų diegimas įmonėje Vli Timber“, įgyvendiname iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto kodas Nr. LT07-1-EIM-K04-007, pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio
mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – VEPAK AS https://www.vepak.no/

Daugiau apie MITA programą: https://mita.lrv.lt/
Apie Norvegijos finansinį mechanizmą: https://www.norwaygrants.lt/

Veiklos įgyvendinimo tikslai

Inicijuodami projektą, leisiantį gauti Norvegijos finansinio mechanizmo finansavimą, esame išsikėlę veiklos įgyvendinimo tikslus:

1. Įsigyti ir gamybos procese įdiegti devynias aukštatemperatūrines konvekcines džiovyklas. Malkų džiovinimo technologinio proceso pakeitimas leis reikšmingai sumažinti gamyboje naudojamas elektros energijos ir biokuro sąnaudas bei į aplinkos orą išmetamų teršalų (anglies monoksido) kiekius.

2. Užtikrinti sėkmingą projekte numatomos įsigyti įrangos įdiegimą UAB „Vli Timber“ gamyboje, pasiekiant užsibrėžtus tikslus, mažinant gamtos išteklių naudojimą ir aplinkos taršą.

3. Užtikrinti, kad projekte numatytos įrangos ir paslaugų pirkimai būtų atlikti laikantis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų bei Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų pirkimų priežiūros ir neperkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų organizacijų pagal Reglamentus pirkimų vykdymo tvarkos aprašo reikalavimų.