Dalyvaujame Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ projekte - Vli Timber

Dalyvaujame Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ projekte

UAB „Vli Timber“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Vli Timber“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „Vli Timber“ konkurencingų kultūros produktų diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0124 (toliau – Projektas). Nuo 2009 m. veikianti įmonė yra didžiausia džiovintų malkų gamintoja Lietuvoje, kurios misija – gaminti aukščiausios kokybės džiovintas malkas krosnims ir židiniams.

UAB „Vli Timber“ siekdama spręsti problemą susijusią su patikimo ir tinkamo biokuro (granulių, briketų, malkų ir kt.) tiekėjo suradimu, inicijuoja Projektą, kurio metu numato sukurti inovatyvią, konkurencingą biokuro (bei kitų produktų ir paslaugų) pardavimo platformą, kurios pradinė misija yra padaryti biokuro rinką efektyvesnę, skaidresnę, paprastesnę bei sukurti didesnę vertę visoms dalyvaujančioms šalims. Skaitmeninių technologijų dėka gamintojas iš anksto galės žinoti kiek jis užsakymų turės kitai dienai. Taip bus mažinamos gamintojo atsargos ir lieknės tiekimo grandinė. Skaitmeninės inžinerijos sprendimai leis klientams matyti geriausius gamintojų pasirinkimus.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 priemonę „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“. Bendra projekto vertė siekia 178.796,59 eurus, iš kurių 123.369,65 eurai sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 55.426,94 eurai – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2022 m. liepos mėn. 8 d. ir bus užbaigtos 2023 m. kovo mėn. 31 d.