Projects - Vli Timber

Projects

Projekto „Aplinkai palankių technologijų diegimas įmonėje Vli Timber“ poveikis

 

Parama daro teigiamą poveikį ir leidžia maksimaliai efektyvinti džiovykloje džiovinamų malkų procesą, vykdyti veiklą be neigiamo poveikio aplinkai maksimaliai sumažinant neigiamą poveikį aplinkai ir pilnai automatizuoti atliekamus darbus

Tokiu būdu įmonė didina savo konkurencinį pranašumą, pateikdama rinkai geresnį produktą už mažesnę kainą.

Projektui „Aplinkai palankių technologijų diegimas įmonėje Vli Timber“ gautos lėšos padės atnaujinti įmonės procesus, susijusius su medienos džiovinimu. Diegiamos inovacijos paspartins veiklos atlikimo trukmę, padės taupyti laiką ir sumažins kitus kaštus.

Konkrečiau tariant, projekto metu bus įsigytos 9 naujos aukštatemperatūrinės džiovyklų kameros. Jos leis džiovinti medieną kur kas aukštesnėje temperatūroje. Tokioje temperatūroje mediena išdžiūna 50% greičiau nei mūsų senose džiovyklose.

Sumažinus džiovinimo ciklo trukmę, bus sutaupoma šilumos ir elektros energija. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu „Vli Timber“ įmonės gamybos proceso silpnoji grandis yra džiovinimo procesas, įdiegti minėtas inovacijas mums itin svarbu.

Taigi, galima daryti išvadą, jog po projekto įgyvendinimo įmonė galės pagaminti dvigubai daugiau produkcijos.

 

Anykščiuose bus diegiamos norvegiškos inovacijos

 

„Vli Timber“ užsakymu sukurtą konvekcinę džiovinimo įrangą diegti padeda Norvegijos bendrovė „Vepak“, dirbanti su didžiausiais pasaulyje malkų gamintojais. Inovatyvius medienos pakavimo sprendimus siūlanti įmonė su lietuviais planuoja ilgalaikį bendradarbiavimą – jos atstovai prisidės kuriant medienos džiovinimo procesą, dalyvaus montuojant įsigytas džiovyklas, taip pat kartu analizuos sunaudojamos energijos resursų taupymą.

„Vepak“ internetinė svetainė: https://www.vepak.no/

 

Veiklos įgyvendinimo tikslai

 

Inicijuodami projektą, leisiantį gauti Norvegijos finansinio mechanizmo finansavimą, esame išsikėlę veiklos įgyvendinimo tikslus:

1. Įsigyti ir gamybos procese įdiegti devynias aukštatemperatūrines konvekcines džiovyklas. Malkų džiovinimo technologinio proceso pakeitimas leis reikšmingai sumažinti gamyboje naudojamas elektros energijos ir biokuro sąnaudas bei į aplinkos orą išmetamų teršalų (anglies monoksido) kiekius.

2. Užtikrinti sėkmingą projekte numatomos įsigyti įrangos įdiegimą UAB „Vli Timber“ gamyboje, pasiekiant užsibrėžtus tikslus, mažinant gamtos išteklių naudojimą ir aplinkos taršą.

3. Užtikrinti, kad projekte numatytos įrangos ir paslaugų pirkimai būtų atlikti laikantis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų bei Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų pirkimų priežiūros ir neperkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų organizacijų pagal Reglamentus pirkimų vykdymo tvarkos aprašo reikalavimų

 

 

Dalyvaujame Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ projekte

Šiuo metu dalyvaujame Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ projekte. Tikime, kad jis atitinka mūsų poreikius, ateities viziją.

Read more

 

 

 

UAB „Vli Timber“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Vli Timber“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „Vli Timber“ konkurencingų kultūros produktų diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0124 (toliau – Projektas). Nuo 2009 m. veikianti įmonė yra didžiausia džiovintų malkų gamintoja Lietuvoje, kurios misija – gaminti aukščiausios kokybės džiovintas malkas krosnims ir židiniams.

 

Read more

 

 

 

 

Norway Grants

We are currently participating in the Norwegian Financial Mechanism program “Business Development, Innovation, and SMEs.” We believe that it aligns with our needs and future vision. As we constantly discuss ideas for expansion, we have been considering the construction of new drying facilities.

 

Read more

 

EU partly funded project.

“Implementation of Digitization Technologies in the Company’s Production Processes”

 

 

 

 

 

 

Capture

 

ES parama

Projektas „UAB “VLI TIMBER” biokuro katilinės modernizavimas“ (Projekto kodas NR. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screen Shot 2018-01-15 at 12.54.56

2014-2020 European Union investment in Lithuania

„Increasing energy effectiveness and production and sage of renewable energy“ Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Audit for manufacturing LT“.